Galvanizlemeye Uygun Tasarım

Sıcak Daldırma Galvanizlemeye Uygun Malzemeler

 • Yapı malzemeleri (Çelik bina kolonları, kirişler vb.)
 • Çatı sistemleri
 • Tasarımı galvanizlemeye uygun tüm çelik malzemeler Aydınlatma direkleri
 • Elektrik panoları
 • Kablo kanalları
 • Konteynır ve kovalar
 • Otokorkuluk komponentleri
 • Cıvata, somun, pul gibi malzemeler
 • Oyun parkları ve lunapark konstrüksiyonları Kazan ve tanklar
 • Izgaralar
 • Trafik sistemleri

Galvanizlemeye Uygun Tasarım

Galvaniz banyosuna girecek olan malzemenin tasarımında maddelerin 450°C sıcaklığa ısıtılmış erimiş çinko banyosuna batırılacağı akılda tutulmalıdır. Tasarımın ve üretimin galvanizlenmiş veya boyanmış olmasına bakılmaksızın kabul edilebilir standartları sağlaması gerekmektedir. Tasarımının galvanize uygun olması için delik açma, mapa kaynatma gibi bazı mekanik müdahaleler hem kaplama kalitesini artıracak hem de maliyeti azaltacaktır.

Malzeme kendi tasarımdan dolayı bulunan delikler hava çıkışı ve çinko boşaltılması için yeterli olabilir; eğer değilse ekstra deliklerin açılması gerekmektedir. Tam koruma sağlanması için çinko malzemenin tüm yüzeyleri üzerinde serbestçe akabilmelidir. Böylelikle gizli korozyon tehlikesi ortadan kaldırılmış olur.

Gaz çıkışı ve çinko boşaltma için gerekli olan delikler malzemenin en üstte kalan noktasına ve en altta kalan noktasına birbirine karşı pozisyonda diyagonal (çapraz) olarak delinmelidir.

Düz karbon çelikleri, düşük alaşımlı çelikler, yapı çelikleri ve dökümler kolaylıkla galvanizlenebilir. Pirinç ve bronz kaynağı olan malzemeleri galvanizlemeye uygun değildir.

Çelik malzemenin sıcak daldırma galvanizleme ile kaplanmasına tasarım ve üretim aşamalarından önce karar verilmeli; malzeme tasarımı bu prosese uygun şekilde imal edilmelidir. Bu yüzden tasarım önce galvanizci ile iletişime geçilmesi ile zaman ve mali kayıpların önüne geçilmiş olur.

1

Kaynakla birleştirilmiş kapalı profillerin içinde hava sıkışmasını engellemek amacıyla kaynak bölgesine en yakın noktadan karşıt ve diyagonal şekilde delik açılmalıdır. Bazı durumlarda, kaynak öncesinde profil uçları “V” yada “U” şeklinde kesilebilir. Bu yöntem maliyeti azaltmakla birlikte, çinko akışını kolaylaştıracaktır.

2
d

Birbiri ile örtüşen büyük yüzeylerden mümkün olduğunca kaçınılmalıdır. Örtüşen yüzeylerin etrafı tamamen kaynakla kapatılmamalı aralıklı kaynatılmalıdır ve örtüşen yüzeyler arasında 2 mm boşluk bırakılmalıdır. Etrafı tamamen kaynaklı örtüşen yüzeyler kullanılmışsa gaz çıkış deliği açılmalıdır.

e

Malzeme üretiminde birbirine yakın kalınlık ve kalitede malzeme seçilmelidir.
Parçaların birleştirilmesinde uygulanan kaynak ve montaj malzeme yüzeyinde gerilim yaratmamalıdır. Malzemede oluşan stres yüksek sıcaklıktaki çinko ocağına girdikten sonra malzemenin deformasyona uğramasına neden olabilir. Kaynaklama, gerilmelerin dengelemek amacıyla mümkün olduğunca simetrik yapılmalıdır. Gerilmeleri minimize etmek için geri adımlı kaynak veya kademeli kaynak yapılmalıdır.

f

Sıcak daldırma galvanizlemede çinko ile çeliğin reaksiyonu malzeme yüzeyinin kimyasallardan arındırılmış olması ile gerçekleşir.

a

Hava çıkış ve boşaltma deliklerinin çapları mümkün olduğunca büyük olmalıdır. Mutlak minimum delik ölçüleri 10 mm’dir.

b

Uç kısımları kapatmak için kullanılan plakalarda açılan delikler birbirine göre çapraz ve merkezden uzak plakanın ana malzemeyle birleştiği kenara mümkün olduğunca yakın olmalıdır. Ürün üzerinde birbirine dik kaynatılan elemanların çinko akışını engellemesi için birleşme kesitinde köşeler kesilmeli veya delik açılmalıdır.

c

Kapalı hacimli malzemelerde çinko akışı ve gaz çıkışı, manşon kullanılarak sağlanacaksa manşon ürün iç kesiti ile aynı düzlemde (hizada) olmalıdır. Aksi takdirde dalış eksenine göre üst kısımda hava sıkışarak yüzey kaplama almayacak, alt kısımda ise çinko tamamen boşalmayacağından malzeme içerisinde kalacaktır.

Bundan dolayı malzemenin yüzey koşulları aşağıdaki kriterleri sağlamalıdır.

-Malzeme yüzeyinde yağ, gres, vernik, suda çözünmeyen boya, boya ile yazılmış marka, etiket gibi maddeleri bulunmamalıdır. Yüzeyin söz konusu bu maddelerden galvaniz öncesi imalatçı tarafından temizlenmiş olması gerekmektedir.

-Malzeme yüzeyinde derinleşmiş paslar galvaniz sonrası yüzeyde pürüzlülük yaratacaktır. Bundan kaçınmak için yüzeyin kumlanarak galvanize hazır hale getirilmesi gerekmektedir.

-Malzemede bulunan kesme çapaklarının galvaniz sonrası çinko akıntısı gibi görünmesini engellemek amacıyla temizlenmesi gerekir.

-Kaynak yapılmış ise, pürüzsüz olmalı ve silikonlu kaynak spreyi kullanılmamalıdır.

-Kaynak çapakları temizlenmeli ve kullanılan elektrot silisyumsuz olmalıdır.

g

SICAK DALDIRMA GALVANİZLEME PROSESİ İLE İLGİLİ TEKNİK BİLGİLER, TASARIM, BAKIM VE KABUL KISTASLARI İÇEREN FÖYÜMÜZE BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ.